Marketing

Content marketing

posted by Brandon 18 september 2017 0 comments

Content is het Engelse woord voor inhoud. De afgelopen jaren is de verbinding tussen de website, applicatie en het directe contact enorm geïntegreerd in de bedrijfsprocessen en kan het bedrijfsleven al niet meer zonder. Ook kleine bedrijven krijgen toegang tot deze technieken en daarom wordt de relevantie van de content steeds belangrijker. Het gaat dus om tekst of video’s die geplaatst wordt op de communicatie uitingen en in hoeverre deze aanspreekt op wat de doelgroep horen wilt. Er wordt met name onderscheid gemaakt in een informerende en amuserende content. Denk bijvoorbeeld aan een videofilmpje van een product, een blogbericht met tips of een infographic. Het mooie hiervan is dat je niet opdringerig probeert te verkopen. Door de opkomst van internet en applicaties is het voor iedereen steeds makkelijk om content te plaatsen. Als bedrijf moet je er dus voor zorgen dat die van jouw er uit springt.

Steeds meer bedrijven zien dan ook de toegevoegde waarde van content. Het delen van verhalen in welke vorm dan ook spreekt de consument namelijk veel meer aan dan advertenties. Hiernaast heb je dus niet het gevoel dat je gedwongen wordt om het te kopen. De consument wordt tegenwoordig overspoelt met reclames, dagelijks wordt de gemiddelde consument geconfronteerd met minstens 200 reclame uitingen. Dit getal kan echter razend snel oplopen tot ruim dan 3000, afhankelijk van wat je allemaal ziet als reclame. Meerdere onderzoeken hebben dit bevestigd.

De afgelopen jaren is het aantal bedrijven dat content marketing toepast ook explosief gestegen. Helaas zien een heleboel marketeers het nog als een heleboel individuele campagnes en wordt er geen lange termijn strategie toegepast. Nu content marketing populairder wordt kan je niet zomaar schrijven wat je wilt. Het wordt tijd om de spijker op z’n kop te slaan en je moet écht waarde toevoegen door met nieuwe informatie te komen. Speel in op aller daagse onderwerpen zoals IOT en VR.

Doordat er zoveel content is moet je ook steeds relevanter worden. Mensen moeten het de moeite waard vinden om jou bericht te delen, te liken of aan te bevelen aan vrienden. Op het moment dat dit niet genoeg gebeurd wordt de geloofwaardigheid van het bedrijf in twijfel getrokken en dit is een negatief beeld dat lastig is om weer te verwijderen. Om deze reden is het ook belangrijk om een duidelijke doelstelling te vormen met de bijbehorende strategie. Op deze manier kan je kijken of je het haalt. Hiernaast is het mogelijk om bij te sturen.

Content is geen nieuw begrip en iedereen weet dat het een geheel moet zijn. Zorg er dus voor dat het directe contact, de website en social media consistent zijn en eenheid vormen. Zorg je continue bezig bent met de content en het verbeteren hiervan. Maak gebruik van web analytics en A/B testen. Je wordt hierdoor beter, geloofwaardig en zal de consument niet in verwarring brengen.

Indien content marketing goed wordt toegepast heeft het positieve effecten op de bedrijfsresultaten. Er zal een hogere klant loyaliteit ontstaan, betere vindbaarheid in Google en een stijging in de interactie plaats vinden.

You may also like