E-commerce

Een boekhouding opzetten als beginnend ondernemer

posted by Brandon 3 januari 2017 0 comments

Als beginnend ondernemer is het van belang om al direct een gedegen boekhouding op te zetten. Een doordachte financiële administratie is niet alleen een vereiste om aan de fiscale verplichtingen van een eenmanszaak te voldoen, maar ondersteunt ook het eigen inzicht van de ondernemer in de financiën van de onderneming. Boekhoud software kan een ondernemer ondersteunen bij de vormgeving van de bedrijfsadministratie.

Boekhouding en Belastingdienst

Om fiscale controles uit te kunnen voeren, vereist de Belastingdienst van elke ondernemer dat deze een administratie bijhoudt en bewaart. De fiscaal verplichte boekhouding omvat in ieder geval het grootboek en een administratie van debiteuren, crediteuren, in- en verkoop, voorraden en lonen. Deze gegevens dienen minstens zeven jaar bewaard te worden (of zelfs tien jaar wanneer zij betrekking hebben op een onroerende zaak zoals bijvoorbeeld een bedrijfspand). Met een digitale boekhouding kan eenvoudiger aan deze bewaarplicht worden voldaan. Daarnaast, dient elke ondernemer een administratie bij te houden van alle door hem uitgeschreven en ontvangen facturen. Met dit overzicht van ontvangsten en uitgaven kan aan de btw-verplichtingen worden voldaan.

Boekhoud software voor de eenmanszaak

Voor een beginnend ondernemer kan het opzetten van een deugdelijke financiële administratie een grote uitdaging zijn. Boekhoud software biedt in dit geval enige houvast. Deze software ondersteunt een eenmanszaak bij het opstellen van facturen die voldoen aan de btw-vereisten, alsmede bij het bijhouden van een grootboek en andere fiscaal verplichte administratie. Een ondernemer voert dan slechts de transacties die hij verricht in en de software verwerkt dit in onder meer een winst- en verliesrekening en een balans. Moderne uitvoeringen van deze software maken het ook mogelijk om direct vanuit het programma periodiek de btw-aangifte en inkomstenbelastingaangifte te verrichten.

Financiële administratie en flexibel ondernemen

Een boekhouding is voor een eenmanszaak niet alleen van belang om aan fiscale plichten te voldoen, maar ook voor intern gebruik. Zonder boekhouding riskeert de ondernemer immers dat hij het overzicht over zijn financiën verliest en kunnen er liquiditeitsproblemen of zelfs onverwachte verliezen ontstaan. Flexibel ondernemen vereist dat een ondernemer op elk moment kennis heeft van zijn kaspositie en winstverwachtingen, zodat hij zijn verdere bedrijfskeuzes hierop kan afstemmen. Boekhoud software kan een ondernemer hier eveneens bij ondersteunen, door op overzichtelijke wijze voor elke periode een kas- en bankboek, winst- en verliesrekening en balans bij te houden. Hiermee heeft de ondernemer altijd de voor flexibel ondernemen benodigde kennis tot zijn beschikking.

You may also like