Career

We zijn nu eenmaal een volk van handelaren.

posted by Brandon 3 december 2018 0 comments

Steden in ons land, maar ook in België, ontstonden op kruispunten van wegen, oversteekpunten van rivieren en aan de grenzen van beide landen. Allemaal goede posities om handel te drijven met het achterland.

Ten oosten van Nederland en van België ligt Duitsland. Dat land is veel groter zelfs dan beide landen samen en vormt min of meer automatisch een exportpartner. De producten die wij produceren vinden gemakkelijk een weg naar de bewoners van Duitsland, en van daar zelfs verder Europa in.
Is exporteren naar Duitsland dan zo makkelijk?
Duitsland is net als Nederland en België lid van de EU. Het zou dus te verwachten zijn dat de regels over productie en bijvoorbeeld verpakking van goederen voor export naar Duitsland voor het grootste deel overeen komen.

Toch zijn er veel opvallende verschillen. De keurmerken voor elektronica is er een van. Het Duitse normeringsstelsel voor elektronische producten, van het Deutsches Institut für Normung (DIN) zijn veel strenger dan de Nederlandse NEN-normering. Ook de belastingwetgeving en de wetgeving rond consumptiegoederen verschillen veel van de overeenkomstige wetgeving in Nederland of België. Zonder meer in Nederland goederen produceren of opkopen, die naar Duitsland vervoeren en daar verkopen, daarbij zal men in de meeste gevallen op problemen stuiten.
Een paar regels waar u zich aan moet houden.
Het is erg belangrijk een betrouwbare partner te vinden, de koper of distributeur van uw producten in Duitsland. Natuurlijk zijn alle handelsondernemingen, ook in Duitsland, verplicht ingeschreven in het Handelsregister of Unternehmensregister. Dat is al een goed begin. Maar het garandeert alleen dat u te maken hebt met een geregistreerde handelsonderneming. Het Unternehmensregister houdt niet actief bij of een bedrijf betrouwbaar is.
Een interessante nieuwe regelgeving rond verpakkingen, VerpackG 2019.
Duitsland kent vanaf 1 januari 2019 nieuwe wet- en regelgeving rond verpakkingen. Natuurlijk is die regelgeving geldig in heel Duitsland, maar niet alleen voor Duitse ondernemers. Ook exporterende ondernemers, importerend in Duitsland, moeten zich gedragen in overeenstemming met de nieuwe regels.

De belangrijkste punten van de nieuwe wetgeving zijn: Iedere handelaar brengt behalve goederen ook verpakkingsmateriaal op de markt. De verantwoordelijkheid voor dat verpakkingsmateriaal ligt volgens de nieuwe Duitse wet, helemaal bij de producent van dat verpakkingsmateriaal.

Voor de producten, maar ook voor het verpakkingsmateriaal is vanaf 1 januari 2019 een vergunning nodig. Die vergunning is afhankelijk van een registratiemelding bij de bevoegde instantie. Maar ook een registratiemelding bij een duaal verwijderingssysteem is dan noodzakelijk.

Het meest bekende duale verwijderingssysteem in Duitsland is Der Grune Punkt.
De bevoegde instantie die toeziet op de naleving van de oude en nieuwe milieuregels, vooral die aangaande het verpakkingsmateriaal staat bekend als Stiftung Zentrale Stelle Verpackungsregister.

Mocht u willen exporteren naar Duitsland, laat u dan vooral goed voorlichten over de registratiesystemen van beide instanties en zorg er voor dat u met uw bedrijf en uw producten, inclusief het verpakkingsmateriaal, geregistreerd bent. Voorkom problemen en doe het nu!

Natuurlijk zullen ook Duitsland, net als in Nederland en België de regels voortdurend veranderen. Dat is een gegeven. Maar die regels zijn niet gelijk en het is verstandig contact te onderhouden met het Handelsregister in Duitsland. Daar kunnen ze u regelmatig op de hoogte houden van de veranderingen die voor u van belang zijn.

 

Bron: IBD.today

You may also like